Bun venit la Brașov!
Suntem bucuroși să vă avem ca oaspeți!
Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a parcurge regulamentul de oridine interioară.
Vă mulțumim!

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Prezentul regulament are ca obiectiv stabilirea condițiilor de ședere a turiștilor în incinta unității de cazare. El se aplică tuturor turiștilor, care îl acceptă prin însuși faptul cazării lor și trebuie să i se conformeze fără limite sau rezerve.

În calitate de Gazde, dorim să aveți o ședere plăcută în apartamentele noastre, asigurându-vă că ne vom strădui ca toate serviciile oferite să fie la nivelul cerințelor dumneavoastră. Pentru a ne putea duce la îndeplinire aceste dorințe în asa fel încât să reveniți la noi cu plăcere de nenumărate ori, vă rugăm să respectați cu strictețe următoarele reguli de ordine interioară.

Rezervări:

⦁ Unitățile noastre de cazare pot fi rezervate prin telefon, sms, whatsapp la numărul de telefon 0775-537665, email, la adresa ⦁ brasovholidayapartments@gmail.com sau pe site-ul ⦁ www.brasovholidayapartments.ro.
⦁ Site-ul nostru permite realizarea de rezervări online, cu confirmare imediată a acestora. 
⦁ Apartamentul pe care îl rezervați este cel pe care îl veți primi. Brașov Holiday Apartments își rezervă dreptul de a înlocui apartamentul rezervat cu altul similar sau superior, la același tarif, în cazul unor situații excepționale.
⦁ Serviciile se pot achita în numerar, prin ordin de plată, cu Tichete de vacanță sau cu cardul bancar. Acceptăm cardurile emise sub sigla VISA, VISA ELECTRON, VPAY, MASTERCARD, MAESTRO, indiferent de tip: bandă magnetică, cip contact sau contactless. Acceptăm tichete de vacanță emise de UP ROMANIA, EDENRED sau SODEXO, atât pe suport de hârtie cât și în format electronic (card).
⦁ Orice rezervare făcută online se consideră fermă, nerambursabilă și implică automat responsabilitatea plății. Pentru excepții, vă rugăm să consultați politica de anulare.
⦁ Tarifele serviciilor de cazare diferă în funcţie de tipul de apartament pentru care optaţi, disponibilitate, zilele săptămânii, anotimp, numărul de persoane din apartament, politica de anulare, numărul de nopți.

Sosire și plecare:

⦁ Primirea apartamentului (check-in) se poate face începând cu ora 14.00. 
⦁ Eliberarea apartamentului (check-out) se va face înainte de ora 12.00.
⦁ Având în vedere că nu avem serviciu de recepție, pentru a vă asigura un check in rapid, vă rugăm sa ne furnizați informații privind ora sosirii prin telefon, mesaj, whatsapp, email cu cel putin 1 oră înainte de sosire.
⦁ Achitarea costurilor aferente cazării se va face în momentul sosirii. Din momentul preluării cheii, turistul raspunde de apartamentul  rezervat.
⦁ Prelungirea sejurului va fi confirmată în funcție de disponibilitatea apartamentului rezervat.
⦁ Pentru eliberarea apartamentului după ora 14:00, dar nu mai târziu de ora 17:00 se percepe o taxă de 50% din tariful pe ziua respectivă. Eliberarea apartamentului după ora 17:00 se tarifează cu o noapte întreagă de cazare.
⦁ Predarea cheii la finalizarea sejurului se va face numai după ce s-a realizat verificarea apartamentului de către noi.
⦁ În cazul plecării anticipate vă rugăm să ne anunțați  telefonic, prin mesaj, whatsapp sau email înainte de a părăsi apartamentul.

Cazare:

⦁ Turist este orice persoană cazată sau care beneficiază de orice serviciu al unității noastre de cazare.
⦁ Cazarea fiecărui oaspete se face prin completarea fișei de anunțare a sosirii și plecării pe baza actului de identitate valid.
⦁ Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în cazurile în care aceștia sunt însoțiți de părinți sau de reprezentanții legali. Se exceptează de la această regulă minorii aflați în drumeție, tabere, excursii, concursuri sau în alte acțiuni similare, însoțiți de cadre didactice, antrenori și ghizi din partea organizatorilor acțiunilor respective.
⦁ Prin completarea și semnarea fișei de anunțare a sosirii si plecării, oaspeții unității de cazare confirmă faptul că au citit și au acceptat acest regulament.
⦁ Acest regulament este disponibil pe site-ul nostru ⦁ www.brasovholidayapartments.ro și în fiecare apartament.
⦁ Puteți primi musafiri sau oaspeți în apartamentul dumneavoastră între orele 08:00 și 22:00, fără costuri suplimentare. În cazul în care primiți oaspeți în intervalul 22:00 – 08:00, aceștia vor trebui să achite diferențele de tarif și să se înregistreze în evidențele noastre, prin completarea fișei de cazare.
⦁ Oaspeții nu pot transfera apartamentul către alte persoane, chiar dacă perioada sejurului, care a fost deja plătit, nu s-a încheiat.
⦁ Unitatea de cazare poate refuza cazarea unor persoane care, în timpul vizitei anterioare, au încălcat în mod evident prezentul regulament, în special în cazul în care au cauzat daune proprietății sau a altor oaspeți/locatari/vecini.
⦁ Cazarea în unitățile noastre este permisă numai persoanelor care nu suferă de boli contagioase. 
⦁ În cazul în care ați fost diagnosticați cu COVID 19, prezentați simptome specifice acestei boli, sunteți contact direct al unui bolnav de COVID, s-a dispus să intrați în izolare sau în carantină, vă rugăm să amânați sejurul în unitățile noastre de cazare.
⦁ Cazarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-7 ani se va face gratuit.
⦁ Pentru copiii sub 2 ani există posibilitatea oferirii, în limita disponibilității, a unui pătuț bebe. Vă rugăm să ne comunicaţi atunci când faceţi rezervarea dacă aveţi nevoie de un pătuţ pentru copil pentru a vă putea onora, în limita disponibilului, solicitarea.

Confidențialitate și Protecția datelor cu caracter personal (GDPR):

⦁ În confirmitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) Turiștii își exprimă în mod expres acordul ca societatea PLASTIMPEX GROUP S.R.L., cu sediul în Brașov, strada Horia nr. 6A, județul Brașov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J08/49/2006, cod unic de înregistrare 18275390 și atribut fiscal RO, pentru structura de primire turistică BRAȘOV HOLIDAY APARTMENTS, în calitate de operator de date cu caracter personal, să administreze, să prelucreze și să porteze în condiții de siguranță, datele personale pe care le furnizează turistul, sau, după caz, un membru al familiei sale ori altă persoană.
⦁ Turiștii își dau consimțământul ca datele lor cu caracter personal să fie transmise, prin orice mijloc de comunicare, instituțiilor publice sau altor entități publice ori private pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina unității de primire turistică.
⦁ Scopul colectării datelor îl constituie înregistrarea turiștilor în evidențele structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 237/2001 privind aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structura de primire turistică. Aceste informații vor putea fi introduse de unitatea de primire turistică în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport hârtie) și electronică.
⦁ Turiștilor li s-a adus la cunoștință că refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea cazării lor în structura de primire turistică.
⦁ Turiștii își dau acordul ca unitatea de primire turistică să păstreze o copie după actul lor de identitate.
⦁ Turiștii își dau acordul ca unitatea de primire turistică să îi contacteze prin telefon.
⦁ Unitatea de primire turistică are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice.
⦁ Unitatea de primire turistică  procesează date cu caracter personal în vederea prestării serviciilor hoteliere, în următoarele scopuri:
⦁ Rezervarea de apartamente și alte servicii hoteliere; prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza unei obligații legale;
⦁ Confirmarea rezervărilor și preautorizarea cardului, având ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;
⦁ Facturarea serviciilor hoteliere, având ca temei de prelucrare obligațiile fiscale legale;
⦁ Pentru a comunica cu dumneavoastră în diverse scopuri cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări sau acela de a vă oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic sau telefonic, având ca temei legal de prelucrare interesul legitim al hotelului;
⦁ Furnizarea de informații pe e-mail, a ofertelor speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, având ca temei legal de prelucrare consimțământul oaspeților;
⦁ Furnizarea informațiilor pe email sau telefonic, referitoare la obiectele uitate, primirea coletelor, mesajelor, având ca temei legal de prelucrare interesul legitim.
⦁ Turiștilor li s-a adus la cunoștință de către structura de primire turistică că au următoarele drepturi:
⦁ Dreptul la informare – furnizarea informațiilor prevăzute la punctual 4 din Regulament, în scris sau electronic, în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii;
⦁ Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal ce o privesc;
⦁ Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului rectificarea datelor inexacte;
⦁ Dreptul la ștergere – dreptul „de a fi uitat” – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal ce o privesc;
⦁ Dreptul la restricționare – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului  restricționarea prelucrării datelor;
⦁ Dreptul la portabilitate – dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului transmiterea datelor personale către alți operatori, atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate;
⦁ Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale care o privesc.

Serviciile oferite de unitatea de cazare:

⦁ Unitatea de cazare oferă servicii în conformitate cu categoria și standardele legale.
⦁ În cazul oricăror obiecții cu privire la calitatea serviciilor, oaspeții sunt rugați să raporteze imediat obiecțiile lor către personalul unității, ceea ce va permite rapiditate în răspuns și îmbunătățirea standardului serviciilor prestate.
⦁ Unitatea de cazare oferă oaspeților săi cazare în apartamente cu 2 și 3 camere, clasificate de către Ministerul Turismului cu 3 stele, pentru odihnă și relaxare, asigurând o ședere în siguranță.
⦁ Unitatea de cazare oferă gratuit servicii de curățenie a apartamentelor, de schimbare a lenjeriei și prosoapelor pe durata sejurului precum și servicii de mentenanță și reparații a echipamentelor din dotarea apartamentelor. În contextul pandemiei generate de virusul COVID 19, pentru a limita contactul echipei de curațenie / echipei tehnice cu turiștii, vă rugăm să ne solicitați prin apel telefonic, sms, whatsapp, email, efectuarea acestor servicii, indicând serviciul solicitat, data și intervalul orar. 
⦁ Unitatea de cazare oferă asistență tehnică promptă, iar în cazul unor defecțiuni care nu pot fi remediate imediat, unitatea de cazare va depune toate eforturile pentru a atenua incovenientul sau vă va pune la dispoziție, în limita disponibilității, un alt apartament.
⦁ Unitatea de cazare oferă urmatoarele servicii gratuite suplimentare: furnizarea de informații turistice, comandă taxi, apel de trezire, comandă online de preparate culinare, rețea de internet wireless, serviciu de păstrare valori (seif în apartament), primirea și transmiterea mesajelor.
⦁ Ceaiul, cafeaua, apa și o mică surpriză dulce sunt din partea casei!
⦁ Apartamentele funcționează în sistem de self catering și vă oferă o bucătărie complet utilată: frigider, cuptor electric, cuptor cu microunde, plită pe gaz, fierbător de apă, prăjitor de pâine, veselă, tacâmuri. 
⦁ Brașov Holiday Apartments oferă, prin partenerii noștri, servicii contra-cost de transferuri auto, de tip partajat sau privat, inclusiv transfer la / de la aeroport, servicii de spălătorie sau călcătorie, trimitere și primire corespondență, curierat intern și internațional, serviciu de trimitere flori.
⦁ Dorinţa noastră este să asigurăm cele mai bune condiţii persoanelor cu dizabilități, majoritatea apartamentelor sunt accesibile.
⦁ Dacă aveţi nevoie de asistenţă specială de orice natură, vă rugăm să ne anunţaţi în avans, pentru a putea să vă oferim un sejur cât mai agreabil.

Răspunderea oaspeților:

⦁ NU lăsați copiii nesupravegheați nici în apartamente, terase, balcoane și nici în lifturi sau în spațiile comune. Prizele din apartamente sunt conectate la rețeaua de energie electrică de 230 V, există pericolul de electrocutare! Balcoanele sunt situate la înălțime, există riscul căderii de la înălțime!  Nu răspundem de accidentele produse ca urmare a nesupravegherii copiilor, a utilizării necorespunzătoare a echipamentelor din dotare sau a nerespectării prezentului regulament.
⦁ Oaspeții poartă răspunderea materială pentru orice fel de daune sau distrugere provocate apartamentelor, mobilierului, echipamentelor și aparaturii unității de cazare rezultate din vina lor, a copiilor care se află în grija acestora precum și a vizitatorilor.
⦁ Oaspeții trebuie să informeze unitatea de cazare cu privire la producerea oricăror daune apartamentelor, mobilierului, echipamentelor și aparaturii unității de cazare, imediat după producerea / detectarea acestora.
⦁ În caz de incendiu în apartament, vă rugăm să utilizați stingătoarele portabile situate în holurile apartamentelor, în locul semnalizat corespunzător. Acestea sunt omologate și verificate periodic de către firme specializate. 
⦁ În caz de incendiu în apartament, oaspeții trebuie să anunțe imediat autoritățile la numărul unic de urgență 112 precum și personalul unității de cazare.
⦁ În caz de incendiu sau cutremur verificați planul de evacuare și părăsiți imediat clădirea utilizând scările. În aceste situații nu folosiți lifturile!
⦁ În cazul în care sesizați scăpări de gaz în apartament veți lua de urgență următoarele măsuri: deschideți larg ferestrele și ușile, stingeți orice sursă de gaz, nu aprindeți lumina sau alte surse de foc, nu folosiți liftul, nu folosiți aparatele electrice și părăsiți imediat clădirea.
⦁ Oaspeții trebuie să se conformeze uzanțelor hoteliere. Aceștia vor trebui să respecte atât liniștea în apartamente, cât și normele de conviețuire socială și cele morale.
⦁ De asemenea, turiștii trebuie să aibă grijă de proprietatea încredințată lor pe parcursul cazării.
⦁ Orice încălcare a uzanțelor hoteliere, a normelor morale și de conviețuire socială sau a prezentului regulament dă dreptul unității de cazare să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără nici un preaviz și fără returnarea sumelor plătite.
⦁ Vă rugăm să respectați prevederile  Legii nr. 61/1991, privind normele de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Constituie contravenții  tulburarea, fără drept, a liniștii locatarilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-8:00 și 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în apartament,  organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor.  Nerespectând legea, puteți fi sancționați cu amendă contravențională aplicată de către organele de Poliție intre 500 – 1500 lei. Cartierul este arondat Secției de Poliție nr. 2 – Telefon: 0268472526.
⦁ Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea turiștilor în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care au consumat droguri, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii unității de primire turistică sau deranjează alți oaspeți sau vecinii. 
⦁ Ne rezervăm dreptul de a evacua forțat din unitățile de cazare clienții indezirabili.
⦁ Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții.

Răspunderea unității de cazare

⦁ Unitatea de cazare poartă răspundere în condițiile prevăzute în dispozițiile legislației în vigoare, inclusiv Codul Civil.
⦁ Brașov Holiday Apartments vă pune la dispoziție gratuit locuri de parcare private. Respectați locurile de parcare indicate la Check in, semnalizate cu o plăcuță care conține mesajul REZERVAT BHA. 
⦁ Unitatea de cazare nu poartă nicio răspundere pentru daune produse autovehiculelor pe durata sejurului, pentru furtul acestora sau a bunurilor personale lăsate în vehicule.
⦁ Unitatea de cazare nu poartă nicio răspundere pentru obiectele personale uitate, pierdute sau presupus furate din apartamente pe perioada sejurului. Vă rugăm să încuiați ușa de intrare în apartament pe durata șederii în apartament și să nu acceptați vizitatori necunoscuți. Vă rugăm să depozitați obiectele de valoare și actele de identitate în seifurile amplasate în apartamente.
⦁ Obiectele personale uitate la plecare de către oaspeți vor fi trimise la adresa indicată de aceștia, pe cheltuiala lor. În cazul în care constatați că ați uitat bunuri în apartamente, vă rugăm să ne anunțați de îndată.

Animale și păsări:

⦁ Accesul cu animale de companie și păsări in unitatea de cazare este strict interzis.

Protecția mediului:

⦁ Nouă ne pasă! Protecția mediului reprezintă pentru noi o permanentă preocupare, de aceea promovăm o atitudine responsabilă în acest sens. Detergenții folosiți pentru spălarea și sterilizarea lenjeriilor și prosoapelor sunt biodegradabili, iar o economisire a lor presupune o conservare mai bună a mediului înconjurător.
⦁ Lenjeria și prosoapele se schimbă o dată la 2 sau 3 zile sau la cererea turistului. Pentru aceasta, vă rugăm să permiteți accesul în apartament a echipei de curățenie.
⦁ Nu folosiți prosoapele pentru: șters părul vopsit, pentru demachiat, curățat încălțămintea, geamantanele, pardoseala etc. Prosoapele se vor folosi doar pentru uz corporal. Dacă vom identifica prosoape sau lenjerie deteriorate de utilizarea necorespunzatoare a acestora, ne rezervăm dreptul de a încasa de la turiști contravaloarea prosoapelor.
⦁ La plecarea din apartament, vă rugăm să vă asigurați ca ați oprit apa și gazul, ați stins lumina, ați oprit televizorul și ați încuiat ușa !
⦁ Este interzisă folosirea in apartamente a reșourilor și a  radiatoarelor aduse din exterior.
⦁ Gunoiul și resturile menajere se vor depozita în saci menajeri, în coșurile de gunoi amplasate în apartamente. Nu depozitați gunoiul în spațiile comune ale blocului.
⦁ Nu aruncați în WC hârtie și alte obiecte care ar putea conduce la avarierea rețelei de canalizare a rezidurilor.
⦁ Accesul cu încălțăminte murdară de noroi în apartamente este interzis.

Clauze finale:

⦁ Fumatul tradițional și țigara electronică nu sunt permise în incinta unităților noastre de cazare, conform legislatiei aplicabile în vigoare (legea 349/2002 modificată și completată prin legea 15/2016). Toate apartamentele dispun doar de camere pentru nefumători. Fumatul este permis doar în balconul apartamentului, special amenajat în acest scop. În cazul în care nu se vor respecta prevederile prezentului regulament privind fumatul, se va aplica o taxa suplimentară de igienizare în valoare de 200 euro (valoarea în lei va fi calculată la cursul BNR din ziua plății).
⦁ Este interzisă aruncarea mucurilor de țigări, în alt loc decât coșuri de gunoi sau scrumiere, și doar după ce în prealabil au fost stinse.
⦁ Se interzice cu desăvârșire introducerea în unitatea de cazare de mărfuri periculoase, armament, muniții, arme albe, materiale inflamabile, explozive sau substanțe interzise prin lege.
⦁ Este interzisă organizarea în apartamente a oricăror activități economice precum prezentarea și vânzarea de produse, activitățile de jocuri de noroc.
⦁ Oaspetii nu au voie să efectueze modificări în amenajarea apartamentelor, inclusiv să mute piesele de mobilier.
⦁ Oaspeților le este interzis să utilizeze grătare pe balcoanele apartamentelor.
⦁ Spațiile comune ale blocului și locurile de parcare pot fi supravegheate video.
⦁ Apartamentele sunt situate într-o zonă rezidențială cu blocuri noi, fiecare bloc având rampă de acces pentru persoane cu dizabilități și lift.
⦁ Apartamentele sunt destinate exclusiv pentru odihnă și relaxare. Sunt interzise petreceri şi escorte!
⦁ Ne rezervăm dreptul de a debita cardul oaspeților noștri, independent de dorința lor, în cel puțin următoarele cazuri:
⦁ au părăsit incinta apartamentului, fără să plătească pentru serviciile de care au beneficiat;
⦁ au produs degradări sau distrugeri;
⦁ au plecat cu obiecte care nu le aparțin și a căror contravaloare nu au plătit-o;
⦁ nu au anulat rezervarea la termenul stabilit.
⦁ Termenii și condițiile prezentul regulament pot fi modificate oricând de către Brașov Holiday Apartments fără notificarea prealabilă.
⦁ Orice controversă, dispută sau reclamaţie care ar putea să apară în urma aplicării acestor termeni și condiții, vom încerca să o rezolvăm pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, aceasta va intra sub jurisdicţia instanțelor judecătorești din Brașov.

VȘ MULȚUMIM PENTRU RESPECTAREA ACESTORA ȘI VĂ DORIM O ȘEDERE CÂT MAI PLĂCUTĂ !