Orice rezervare făcută online se consideră fermă, nerambursabilă și implică automat responsabilitatea plății, cu excepția :

  • situațiilor justificate, în care se permite schimbarea sejurului rezervat, conform prețurilor și disponibilităților existente pentru noua perioadă, cu mutarea integrală a sumei plătite inițial pentru noua perioadă.
  • situațiilor speciale ( îmbolnăvire, deces, condiții meteorologice extreme, situații de forță majoră, caz fortuit) , care vor fi evaluate individual pentru a oferi soluții flexibile; în acest caz se poate aproba restituirea serviciilor achitate și neutilizate în termen de 14 zile de la solicitarea scrisă și motivată, specificând detaliile rezervării.

Tichete / Card de Vacanță

În cazul rezervărilor achitate cu tichete / card de vacanță nu se pot restitui serviciile achitate, dar există posibilitatea schimbării sejurului, conform prețurilor și disponibilităților existente pentru noua perioadă, doar în cazul situațiilornspeciale( îmbolnăvire, deces, condiții meteorologice extreme, situații de forță majoră, caz fortuit) .
Toate cererile de returnare și corespondența referitoare la modificări / anulări, trebuie să fie transmise în scris la adresa de e-mail:
brasovholidayapartments@gmail.com